RFSL Forbundet

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter - bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 37 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 7 000 medlemmar.

地址?

RFSL Forbundet
Sveavägen 59
113 59  斯德哥尔摩

RFSL Forbundet
Sveavägen 59
113 59  斯德哥尔摩

联系RFSL Forbundet