ACGIL

L'Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya (ACGIL) és un espai de trobada i de llibertat per a tots els cristians gais i les cristianes lesbianes que volen compartir les seves vivencies, viure naturalment la seva fe i la seva homosexualitat, i així realitzar un creixement personal.

Onde ?

ACGIL
Av. Marquès de l'Argentera, 22
08003  Barcelona

ACGIL
Av. Marquès de l'Argentera, 22
08003  Barcelona

 

Como ?

Metro Urquinaona

Contacte ACGIL