Legebitra

Društvo informacijski center Legebitra je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, kot tudi status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja. Društvo, se je razvilo iz neformalne skupine Legebitra, ki je bila ustanovljena kot projekt Študentske organizacije Univerze v Ljubljani leta 1998. Pri svojem delu društvo izkazuje resnost, strokovnost, kvaliteto in predvsem predanost na področjih zagovorništva pravic za istospolno usmerjene in socialno-varstvenih storitev za istospolno usmerjene mlade. Istospolno usmerjeni mladi so zaradi stigme in diskriminacije, na osnovni osebne okoliščine spolne usmerjenosti ena najbolj ranljivih družbenih skupin, zato je še toliko bolj pomembno, da jim je omogočen podporni sistem, ki jih opogumlja, vpliva na samozavest in samopodobo ter spodbuja k aktivnemu državljanstvu - k čemur stremimo prek prav vseh programov Društva. Zaposleni v društvu svojo strokovnosti izkazujemo tako prek desetletnih izkušenj dela na področju, kot prek različnih opravljenih usposabljanj v Sloveniji kot tudi v tujini, kvaliteten pristop k delu pa potrjujejo tudi dolgoletna partnerstva, tako z domačimi kot tujimi organizacijami, ki nam že več kot desetletje zaupajo in z nami sodelujejo.

Ou ?

Legebitra
Trubarjeva 76a
1000  Ljubljana
Téléphone : +386 1 430 51 44

Legebitra
Trubarjeva 76a
1000  Ljubljana

Contacter Legebitra