TransFúzia

TransFúzia je mimovládna organizácia so silným ľudskoprávnym zameraním, ktorá svojimi aktivitami prispieva k zlepšeniu kvality života trans ľudí na Slovensku. Svojimi aktivitami sa snaží prispievať k zlepšeniu kvality života transrodových, vrátane transsexuálnych, rodovo nekonformných, genderqueer a ostatných nebinárnych ľudí, či ľudí s trans históriou a skúsenosťami. Presadzuje plnú akceptáciu trans ľudí nezávisle od rodového prejavu, sexuálnej a romantickej orientácie, intersexuálneho statusu, veku, či iného možného znevýhodnenia.

TransFúzia is a non-governmental organization with a strong human-rights-based approach, working to contribute to quality of life for trans people in Slovakia. We are aiming for the empowerment of transgender, including transsexual, gender non-conforming, genderqueer and other non-binary people, as well as people with trans history and experience. We demand full acceptance of trans people regardless of their gender expression, sexual or romantic orientation (or lack thereof), intersex status, age, disability, or any other intersecting factors.

Ou ?

TransFúzia
Karpatská 2
811 05  Bratislava

TransFúzia
Karpatská 2
811 05  Bratislava

Contacter TransFúzia