RFSL Malmö

RFSL Malmö bedriver sexualpolitik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättighetersedan 1980

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights.

Ou ?

RFSL Malmö
Stora Nygatan 18
211 37  Malmö

Contacter RFSL Malmö