West Pride

West Pride är en unik konst- och kulturfestival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst- och kultur. 2014 hade festivalen närmare 250 programpunkter och 120 000 besök.

West Pride har fri entré och alla är välkomna.

Vårt syfte med West Pride är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. West Pride skapar också mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal och reflektion. Vi uppmuntrar till ett öppet och tolerant samhällsklimat i Göteborg och Västra Götalandsregionen som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet. West Pride har ett brett utbud av bland annat musik, sång, dans, teater, film och utställningar.

Var med oss och kämpa för en jämlik och inkluderande värld, fri från fördomar och diskriminering.

Ou ?

West Pride
Åvägen 24
412 51  Göteborg
Téléphone : +46 70 773 56 50

Contacter West Pride