Fundació Enllaç

Les nostres prioritats són:

- Protegir la dignitat, els drets, els interessos i el benestar de les persones LGTB en situació de vulnerabilitat, malaltia, dependència o incapacitat.

- Promoure i prestar serveis assistencials de qualitat a la població LGTB de Catalunya en situació de malaltia, dependència, incapacitat o similar.

- Teixint i impulsant una xarxa de solidaritat i suport mutu des del mateix col·lectiu LGTB.

- Promoure i de promocionar de models residencials alternatius no LGTBfòbics.

- Assumir la curatela i la tutela legal de les persones LGTB en situació d’indefensió en els termes previstos per les lleis per tal de garantir-los una vida en plena dignitat.

- Generar estudis sobre la població LGTB per a la promoció de polítiques que tinguin en compte les seves característiques, especialmente quan hi ha risc de dependència i/o marginació.

Ou ?

Fundació Enllaç
Carrer Rosselló, 328 - Baixos
08025  Barcelone
Téléphone : +34 934 57 37 39

Fundació Enllaç
Carrer Rosselló, 328 - Baixos
08025  Barcelone

Contacter Fundació Enllaç