RFSL Malmö

RFSL Malmö bedriver sexualpolitik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queeras rättighetersedan 1980

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Rights.

¿Donde?

RFSL Malmö
Stora Nygatan 18
211 37  Malmö

RFSL Malmö
Stora Nygatan 18
211 37  Malmö

Contactar RFSL Malmö