RFSL Forbundet

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter - bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL har 37 lokala avdelningar runtom i landet och cirka 7 000 medlemmar.

¿Donde?

RFSL Forbundet
Sveavägen 59
113 59  Estocolmo
Teléfono: +46 8 501 629 00

RFSL Forbundet
Sveavägen 59
113 59  Estocolmo

Contactar RFSL Forbundet