Rainbow Cops Belgium

QUI SOMMES-NOUS ?

« RAINBOW COPS BELGIUM – LGBT POLICE » (RCB) est une association sans but lucratif (ASBL) de fonctionnaires de police et de membres du personnel civil (appelés Calog) de la Police Intégrée belge, concernés ou sensibilisés par la thématique LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre), ou appartenant à ce groupe cible.

WIE ZIJN WE ?

« RAINBOW COPS BELGIUM – LGBT POLICE » (RCB) is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) voor politieambtenaren en leden van het burgerpersoneel (Calog), die deel uitmaken van de Belgische Geïntegreerde Politie en die betrokken zijn of willen sensibiliseren rond het thema LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) of behoren tot deze doelgroep

Where?

Rainbow Cops Belgium
42, rue Marché au Charbon
1000  Brussels

Contact Rainbow Cops Belgium