4690 Bar

新宿2丁目にあるちょっと大きめのママがやってるバーです。

Wo ?

4690 Bar
新宿2-14-15 - Shinjuku
160-0022  Tokyo
Telefon: +81 80-3704-5107

Wenn ?

Mon-sun: 20:00 - 05:00

4690 Bar
新宿2-14-15 - Shinjuku
160-0022  Tokyo

4690 Bar kontaktieren